Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 24 февруари 2017 г.

Д-р Каролин Лииф - Умът променя мозъка! (Dr. Caroline Leaf - The Mind Changes the Brain!)

Д-р Каролин Лииф - Умът променя мозъка! (Dr. Caroline Leaf - The Mind Changes the Brain!)


Материалистите вярват, че умът произлиза от мозъка и че умът (душата) е един продукт (артефакт) на мозъка. Подобно на садукеите по времето на Исус, които са вярвали само това, което виждат, чувстват или докосват (Матей 22:23-31, Деяния 23:8). Това е преобладаващата парадигма в западния научния свят, тъй като еволюционната теория на Чарлз Дарвин се превръща в доминираща научна догма.
Наскоро, обаче е, налице нарастващо несъгласие в областта на неврологията, психологията и психиатрията, защото в резултат на спазването на философията на материалистите резултатите са опустошителни.

Интересно е, че откриването на загадъчната област на квантовата физика в началото на миналия век бележи началото на разпадането на материалистическата философия. Отричане на силата на ума и съдействието на духа при лечението на пациенти с психични и дори физически разстройства е довело до лоши резултати от лечението в много случаи. Материалистическата позиция става несъстоятелна.

Като алтернатива на Библията представя възгледа за дух, душа и тяло като отделни и реално съществуващи.

И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. (Битие 2: 7)
Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно. (Матей 26:41)
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. (1 Солунци 5:23)
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. (Евреи 04:12).


Всеки от нас е дух, който има душа (ум) и живее в тяло. Животът е всъщност духовна сила. Умът има силата на интелекта, емоциите и свободната воля, и ако е под въздействието на духа, упълномощен от Светия Дух, може да направи добър избор, който може положително да промени тялото, включително и мозъка.

Материалистичният възглед, обаче е, в отричане на съществуването на духа и душата, и е приел превъзходството на тялото. Този начин на мислене е допринесло за становището, че мозъкът не може наистина да се промени, след като стигнали юношеството и че всички ние можем да се надяваме при много психични и неврологични състояния само в компенсацията и зависимостта от лекарства, а не в общо излекуване. Това е преобладаващото мнение през 1980 г., когато д-р Каролин Лииф започва научни изследвания и клинична практика като комуникационен патолог с лечение на пациенти с различни психични и неврологични състояния в клинични, учебни заведения и научни среди.
Заради вярата си в библейския възглед, тя зае да помогне на пациентите на които медицинската общност се беше отказала и постигна забележителни резултати. Тя е в състояние да помогне на мизерстващите ученици в нуждаещите се училища да постигнат забележителни резултати и дори международно известие. По същото време клиницистите и педагози, които не са вярвали, че силата на ума може да промени мозъка са се подигравали. Въпреки това, както Синедриона по времето на Исус, когато видяха човека, който някога е бил осакатен да ходи и да скача (Акт 4:14), е трудно да се отрекат резултатите.

За щастие тези открития са довели до достоверността на библейския възглед, взет под внимание в изследвания д-р Каролин Лииф. Установено е, че мозъкът непрекъснато се променя в отговор на психични и сензорни сигнали по време на живота на човека. Този процес вече е наречен "невропластичност“. Досега се е смятало, че като възрастни, веднъж имали пълен набор от нервни клетки (неврони) ние непрекъснато губим неврони с остаряването. Сега обаче знаем научно, че ние продължаваме да произвеждаме неврони в определени области на мозъка постоянно, процес известен като неврогенеза.

Нарастващите изследвания в областта на психоневроимунологията и психоневроендокринологията изясняват тясната връзката между ума, мозъка и имунната и ендокринната система. Забележително е проглеждането на науката на епигенетиката, която показва как нашия избор в живота може да влияе дълбоко, не само на нашите собствени гени и на тези, в които ние сме в отношения със, гените на няколко поколения наши потомци.
Това води до нарастващата опозиция към материалистическата гледна точка, дори сред водещите учени. В отговор на това, има все повече доказателства, че ума е в състояние да промени мозъка. Материалистите поддържаха мнението, че той мозъкът е, който променя мозъка - това е равносилно на компютър сам да се препрограмира и сам да се препроектира.

За щастие, в лицето на нарастващите последни данни, материалистическия възглед губи своето превъзходство. Има все повече несъгласие сред хората, които търсят отговори на въпроси и лекове за неразрешими умствени и физически заболявания. Проучванията показват, че по-голямата част от хората в световен мащаб не виждат себе си като биологични автомати, но като мислещи човешки същества със способност да мислят и да изберат биологична промяна. Време е да се върнем към това, което Творецът казва за естеството на човека в Библията - Той знае от какво сме направени и как сме направени. Той (Бог) познава нашия състав. (Псалм 103:14).
Умът определено променя мозъка!


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 10 януари 2017 г.

Истината за Йов! Джим Ричардс (The Truth About Job - Jim Richards)

Истината за Йов! Джим Ричардс (The Truth About Job - Jim Richards)


Йов защитава пътищата си пред Бог, че е правдив. Изглежда, че няма нищо нередно с него. За всички тези лоши неща, които се случиха с него, Бог е прав каквото е направил, но аз въпреки това ще защитавам себе си. Даже и да ме убие, аз ще продължавам да вярвам в Него и да защитавам себе си.
Това е, което ние не трябва да правим. Ние не трябва да защитаваме себе си, ние сме в Исус Христос. Ние не се нуждаем от защита, не трябва да представяме защита, защото Бог не ни обвинява. Това, което ни обвинява е закона, човека, съзнанието, легализма. Бог никога не обвинява, не използва обвинението. Ние не трябва да се защитаваме пред Бог. Ако нещо трябва да защитим е сърцето ни, което ни обвинява.


И така, тия трима човека престанаха да отговарят на Йова, защото беше праведен пред своите си очи. (Йов 32:1)
Йов поддържа правдата си, че той е прав и неговите пътища са прави, въпреки, че не разбира какво Бог прави. Приятелите на Йов имат също неправилно разбиране, те се опитват да го обвинят, че той е съгрешил в живота си, че има нещо не както трябва при него - грях. Всички бяха с неправилно разбиране, по начина по който те искаха да решат проблема. Нека да разгледаме теологията на Йов. Какво Йов мисли? Бог ни е казал, да не нараняваме другите и въпреки това, ние си мислим, че Той може безразборно да ни наранява. Това е интересно.

Бог може да наранява, а ние не можем. Това е начин да кажем, че ние сме по праведни от Бог, отколкото Той. Никой не може да каже това. Но това е начина по който много християни живеят. Ако Бог иска да убие, убива, да заличи нещо заличава го, град с ураган или торнадо, земетресение или вулкан. Той може да го направи и има справедлива причина за това. И това е, което Йов си мисли. Това означава, че Бог иска да бъдем по-правдиви от Него.

(Илиу рече:) Мислиш ли, че е право това, което рече ти: Моята правда в туй дело е повече от Божията? Не казваш ли, моята правда е по-голяма от Божията. Ние си мислим, че Бог поддържа по-голям стандарт на правда, отколкото за Себе Си. (Йов 35:2)

Да погледнем думата правда (righteousness) на еврейски (hebrew) какво означава. Религиозните хора гледат на правдата, като нещо, което сме изработили (earned) от Бог. Правдата е нещо, което трябва да проявяваме, да третираме другите. Ума, винаги се стреми да запази егоизма, сърцето на човек се стреми да запази идентичността ни, кои сме ние в нашата връзка с Бог.
Ние се стремим да запазим нашето его, да се убедим себе си, че сме прави. Ако правим това, ние се аргументираме с Бог, ще казваме неща, които искаме да кажем, така както Йов направи.
Въпросът е, аз ще направя ли така, да бъда прав, а Бог неправ. Така аз потвърждавам моята религиозност.

В Йов 40:8-14 Бог пита: Дори не ще ли допускаш Моята съдба? Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?
Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?
Украси се сега с превъзходство и достолепие, И облечи се в чест и величие.
Изсипвай преливащия си гняв; И гледай на всеки горделив, и смирявай го;
Гледай на всеки горделив, и снишавай го; И стъпквай нечестивите на мястото им;
Скрий ги купно в пръстта; Вържи лицата им в скритото място.
Тогава и Аз ще изповядам пред тебе, че твоята десница може да те спаси.


Искам да ви кажа нещо, през цялата история на църквата, църквата постоянно казва, „ние ще обвиним Бог, с цел да запазим нашите религиозни традиции.“ Но Исус казва традициите на човек правят словото на Бог да няма ефект. И интересно нещо е, че ние не само обвиняваме Бог, като се придържаме към традициите, но обвиняваме целия свят заедно с Бог.
Глупави, негативни неща, с които ние учим света за Бог, това причинява света да се отвърне от Бог.

В Йов 42:3-6 Йов отговори: Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно. Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, За неща пречудни за мене, които не съм познавал. Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря; Ще Те попитам, и Ти ми изявявай. Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, Но сега окото ми Те вижда; Затова отричам се от думите си, и се кая в пръст и пепел.

Какво Йов казва в действителност, аз действително не знам това, което съм говорил, моята доктрина е объркана, моите идеи са объркани.
В посланието 1 Йоан се прокарва идеята, че ти не си си изповядал греха, вярващите не са се изповядали.
Какво означава грях, това не е толкова, какво си извършил грешно или че си извършил грях. Но грях е всяко вярване, всяка идея, всяко поведение, в което ти се виждаш духовно на ниво по-ниско отколкото си реално в Исус. Нека да ви кажа нещо. Аз притежавам нещо, аз вярвам в нещо, правя нещо, което ми дава усещането, изпитването, че съм нещо по-малко в Исус. И тогава аз се нуждая от изповядване, за да започна да се чувствам отново, кой съм в Исус, какво притежавам, да осъзная, да приема обещанията на Бог, които са чрез Исус Христос.

Аз имам новини за вас. Йов взе владение. Докато ние не вземем владение над нашите грешни вярвания, не можем да си разрешим да вярваме в нещо друго. Вие спирате там, в това в което вярвате. Вие виждате, че ключът е да промените ума си.
Вие трябва да промените ума си в това в което Бог вярва.

Да се върнем пак на книгата на Йов. Ние никога не цитираме, какво Бог казва. Никога не цитираме грешната доктрина на Йов. Никога не цитираме изповедта и покаянието на Йов. Но в книгата на Йов, Бог накрая възстановява Йов с всичко, деца, богатство, земя. И накрая Йов имаше повече отколкото преди.

Бог ще промени всичко за теб, ако го следваш. Ти ще го следваш, ако вярваш, че този пример не е за подражание. Бог е добър пастир, не лош. Той се опитва да ви води на място по-добро, феноменално, отколкото сте имали досега. Ако всичко това ви е дадено ей така, вашия пастир трябва да ви води в това и вие трябва да имате желание да го следвате. Нека сега да оставим какво религията и традициите са ни учили.

Книгата на Йов е една от най-грешно цитираните книги в Библията. Каквото Йов каза, като думи без знание се повтаря като утвърдена теология. Бог зададе на Йов този въпрос, ти ще Ме обвиниш ли, за да оправдаеш себе си? Всеки път, когато ние цитираме Йов, за да оправдаем лошите неща, които ни се случват, ние прокламираме себе правдата си, че Бог върши лоши неща, за да ни тества и изпитва - лоши неща се случват на добри хора. За нещастие църквата се опитва да обясни тази дилема със Стария завет. Това е езически мистицизъм, езически традиции, изопачаване на словото.
https://www.youtube.com/watch?v=CJaIvaKC_ro

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

петък, 16 декември 2016 г.

Какво е ерес (hairesis)? - 2 Петрово 2:1

Какво е ерес (hairesis)? - 2 Петрово 2:1


Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. (2 Петрово 2:1)

Тревожно е това, което се казва в стиха по-горе, Петър не определя какво е ерес, но той ни казва за последствията какви са и какви ще бъдат. Той също така не ни казва тук, това което е източник на ерес.

Ерес (heresy) е превода на гръцката hairesis което означава буквално "избор" или "селекция" - която има интересна светска, както и библейска история. В библейската употреба не е имала лошо значение или конотация. Дори в Библията, тя се използва най-вече да се позове на партия или философия, която човек е избрал да се идентифицира или да се съюзи. По този начин, hairesis често се превежда като "секта". В Деяния и Лука тя се прилага за садукеите (Деяния 5:17) и фарисеите (Деяния 15:5; 26:5). Страничните наблюдатели също използват hairesis в Деяния 24:5,14 и Деяния 28:22 за идентифициране на християнската църква.

Въпреки това, когато посланията на Павел и Петър започнаха да циркулират, hairesis вече означава разрушителен елемент в рамките на църквата, който създава разделение чрез съзнателно формиране на мнения и идеи в несъгласие с ортодоксалните учения на апостолите. Павел ги осъжда в Галатяни 5:20, като едно от "делата на плътта." Понякога това се превежда "фракции" или "партизанщина" (party-spirit), но независимо от превода, Павел казва, че хората, които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство (стих 21)!
Идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления. (Гал. 5:20)

В обичайния светски живот ерес е нещо незначително; мнение на един човек или изборът за неща в живота на един човек е също толкова добър, колкото на друг. Човек може да има произволен брой алтернативи, във всяка една от които той може да бъде напълно свободен да повярва. Обаче, в християнството ние се занимаваме не с мнения, а с ОТКРОВЕНИЕ, с дадената от Бога истина, с АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА. Когато Божията истина идва до хората, ние трябва или да я приемем или да я отхвърлим. По този начин, еретик е човек, който вярва в това, което той иска да вярва, вместо да приеме Божията истина, в която трябва да вярва!
John W. Ritenbaugh
http://www.theberean.org/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 13 септември 2016 г.

Ако Бог е откъм нас кой ще бъде против нас? - Римляни 8:31

Ако Бог е откъм нас кой ще бъде против нас? - Римляни 8:31


Моят любим стих в Библията, при който винаги ме полазват тръпки е: "Какво да кажем за тези неща? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? "(Римляни 8:31) Всемогъщият Бог е суверенен над всичко и Той е недосегаем. Нищо не може да се сравнява с Неговата слава, мощ, сила, знание, прошка, благословение, богатство, любов, милост, благодат, всемогъщество, всезнание, вездесъщност, умение, величие, святост, праведност, достъпност, чувствителност, търпение, нежност, мир, благост, кротост, радост, доброта, вярност, благост, агапе любов, последователност, съчувствие, съпричастност, красота, власт, и всичко друго, което евентуално можем да си помислим. Казано, БОГ е страхотен!

Какви неща?
Този, който ни е приготвил всичко е Бог, в Когото като повярвахме ни е запечатал с Духа като гаранция или залог. (Еф. 1:13)
Този стих започва с въпроса: "Какво да кажем за тези неща?" За какви неща се позовава Павел? Отговор на този въпрос има в стих 28, на същата глава.

Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. (Рим. 8:28)

Този стих извежда концепцията за предопределението. Трябва да сте призован от Бог, за да бъдете в Неговото вечно семейство. Предопределението е чувствителна тема, защото Библията ясно казва, че Бог избира този, който Той избира. Мнозина смятат Бог като един диктатор и Който използва хората като пионки за собствено удоволствие и удовлетворение. Това не е истина. Трябва да погледнем Писанията като цяло, за да разберем кой Бог избира.

В 2 Петър 3:9 се казва: "Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние." Ако Бог пожелае, никой няма да погине, тогава Той със сигурност няма да осъди никой в ​​ада. Бог е знаел преди началото на създанието, които биха избрали да Го обичат. Това са избран народ, който Той е призовал да върши Неговата воля. Бог никога няма да остави някого извън вечността в небето, ако те наистина Го обичат и са се покаяли се за греховете си. Това е, което казва този стих.
Ето какво казва1 Йоан 4:16: "Бог е любов." Любовта е пълна противоположност на злото. Бог не обича злото. Когато има ясно разбиране за предопределението, Римляни 8:28 прави ясен смисъла. "За тези, които обичат Бога всичко съдействува за добро." Ако изберете да следвате и обичате Бога, всички неща ще работят заедно за добро, дори когато нещата изглеждат безнадеждни.

Дали е Бог откъм нас?
В Римляни 8:31 се казва, че "Бог е откъм нас." Ето някои писания, които изразяват как Той наистина е откъм нас.
"А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това." (2 Коринтяни 5:5) Бог не иска от нас да се провалим. Той ни е изпратил Светия Дух да ни води и напътства.
"А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа, и даде на нас да служим за примирение. (2 Коринтяни 5:18)

"Но Бог показва Своята любов към нас в това, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас." (Римляни 5:8) Бог е за нас толкова много, че даде Своя Единороден Син в жертва да плати пълния дълг от греха на човечеството. Той направи това, за да ни примири със Себе Си.

"Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас." (1 Йоан 4:19) Той вече ни е възлюбил преди ние да дадем живота си на Него. Бог определено е за нас.
"И това е обещанието, което Той направи за нас - Вечен живот" (1 Йоан 2:25) Ние сме сигурни - вечен живот с Бога.

Може ли вярващите да бъдат победени?
"Кой ще бъде против нас?" (Римляни 8:31) Отговорът на този въпрос е "никой." Разбира се, ние може да бъдем преследвани и наранени, тук на земята, но вечно ще живеем и ще се наслаждаваме на славата на Христос завинаги. "Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от този, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла." (Матей 10:28)
Ние никога няма да бъдем победени вечно. Да благодарим на Бог, че Той е откъм нас.

Ако наистина вярвате в Исус Христос и сте го направили Господ и Спасител на живота си, можете да имате доверие в Римляни 8:31. Бог обича Своите деца! Остани силен в слово и молитва, докато се стремиш да живееш живот, достоен за званието. Бог да те благослови!
http://www.whatchristianswanttoknow.com/if-god-is-for-us-who-can-be-against-us-verse-and-meaning/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

събота, 30 юли 2016 г.

Отричане на „стария човек” - Дерек Принс

Отричане на „стария човек” - Дерек Принс


Успехът за раз­личните хора, означава раз­лични неща. За света обикновено той се изразява в богатство и слава. За християните това е да извър­шим Божията воля. Как постигаме такъв успех? Има само един начин: като следваме Исус. Това е пътят, по който християните изграждат характер. В действителност това е есенцията или същността на хрис­тиянския живот.Този път е обрисуван при обръ­щането на Матея - бирникът, (виж Матея 9:9). Докато Матей стоеше в своя офис, Исус мина и му каза само две думи: „Следвай ме“ Неговата вечна съдба зависеше от отговора му. Той стана и последва Исус.

Ако решим да откликнем, както направи Матей, ще открием, че има две съществени условия преди да сме в състояние да Го последваме. В своето Евангелие Матей цитира думите на Исус: „Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме следва“ (Матей 16:24).
Първо трябва да се отречем от себе си и след това да вдигнем кръста си.
Да се отречеш означава да кажеш не! Ние трябва да кажем „не“ на нашето настойчиво изискващо себецентрирано его. Трябва да повторим като ехо молитвата на Исус в Гетсиманската градина: „нека бъде не Моята воля, а Твоята“ (Лука 22:42). Само след като сме се отрекли от себе си можем да продължим като вземем кръста си. Някой беше определил кръста ни като мястото, където се срещат Божията и нашата воля. Всъщност, това е място на екзекуция.
В Римляни 6:6 Павел казва, че: „нашият стар човек беше разпънат с Него (Исус) Спомнете си, че още в първата глава научихме, че старият човек е бунтовната ни себеугаждаща природа, която всеки от нас наследява, произхождайки от нашия общ прародител Адам. Бог предлага само един начин за справяне със стария ни човек. Той не би го изпратил на църква или неделно училище, не го научава като Златното правило, нито би го насочил към курсове за самоусъвършенстване. Божието ре­шение е просто и окончателно. То е екзекуция или смърт.

Добрата вест на Евангелието, е че екзекуцията беше извър­шена, когато Исус умря на кръста. В този момент нашият стар човек беше разпънат с Него. Това е прост исторически факт. Без значение дали ние го знаем или вярваме, това е истината. Но за да се възползваме от нейните преимущества трябва не само да го знаем, но и да го вярваме.

Предизвикан от Бога в сън
Преди близо петдесет години провеждах евангелизационни събрания в Лондон на Марбъл. В този период една нощ имах много реален сън. В него един мъж проповядваше на съ­щото място. Посланието му беше добро, но имаше нещо във външния му вид, което не харесвах. Тялото му беше разкриве­но и изглежда беше куц. В този момент не свързах съня си с нищо важно.
Около седмица по-късно имах абсолютно същия сън. От това заключих, че Бог иска да ми каже нещо и попитах; „Боже, Кой е този човек? Проповедта му е добра, но има нещо в него, което не харесвам. Кой е той?“
Отговорът на Бог беше моментален и директен: Ти си този човек! Очевидно Бог ми препоръчваше някакви важни проме­ни, но не знаех какви.
Предстоеше Великден и аз се хванах, че размишлявам за раз­пятието. В ума си виждах картината на трите кръста, поставени на хълма. Централният кръст беше по-висок от другите два.
„За кого беше издигнат средния кръст?“, попита ме Святият Дух, а после добави: „Внимавай как ще отговориш“.
Мислих известно време и след това казах: „Средният кръст беше предназначен за Варава, но в последния момент Исус зае неговото място.“
„Значи Исус зае мястото на Варава“ - продължи Святия Дух - „но ти си казвал, че Исус зае твоето място“.
„Да, Той го направи“- отвърнах аз.
„ Тогава ти трябва да си Варава!“


В този момент видях нещата абсолютно ясно: Аз бях прес­тъпникът, за когото беше приготвен кръста. Беше направен с моите размери. Там трябваше да бъда аз. Въпреки, че „старият човек“ беше разпънат на кръста с Хрис­тос, аз все още бях подвластен на идентичността, с която Павел се определя: „Защото зная, че в мен, тоест в моята плът, не живее нищо добро“ (Римляни 7:18). Всяка област от моята лич­ност беше напоена с покварата на греха. Нямаше нищо чисто в мен, което да беше добро и да заслужи Божието благоволение.

Как трябваше да откликна?
Божието снабдяване, нашите стъпки
В Римляни 6:6-13 Павел разкрива четири успешни стъпки, които да предприемем, за да изградим характер, който побеж­дава стария човек и подражава на Исус.
1. На първо място трябва да знам, че моята грешна природа беше умъртвена със смъртта на Исус на кръста. Това е основната стъпка, от която следват всички останали, (виж 6 стих)
2.Трябва да считам себе си за мъртъв, точно както и Исус беше мъртъв, (виж стих 11)
3.На този етап, аз трябва решително да откажа на греха да продължава да ме управлява, (виж 12 стих)
4.Трябва да представя себе си пред Бога като някой, който е възкресен от смъртта и трябва да предам телесните си части като инструменти (буквално оръжия) на праведност. Използ­ваната тук дума оръжия ме алармира, че вероятно ще срещна опозиция от Сатана, (виж стих 13)


И все пак виждаме, че за да получим пълно освобождение от робството на греха, е необходимо трикратно снабдяване от Бога. Той трябва да се справи с греховете ни - грешните дей­ности, на които сме били посветени. Поради пълната цена, ко­ято Исус плати за нас на кръста. Бог може да ни прости без да прави компромиси със своята справедливост. Неговото първо снабдяване е прощението.

След това Бог трябваше да се справи с нашата покварена природа, която ни кара да продължаваме да бъдем посветени на грешните си действия. Неговото снабдяване беше екзеку­цията - да умъртви грешната ни природа. Добрата вест е, че екзекуцията се извърши преди близо деветнадесет века, когато Исус умря на кръста.
Това обаче, не е краят. Божието намерение е да замени ста­рия човек с ново създание в Него.
Това снабдяване е пояснено в Ефесяни 4:22-24: Що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти, и бивате обновявани в духа на своя ум, и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.

Дори, когато следваме посочените от Павел стъпки, не тряб­ва да считаме, че старият човек ще приеме безропотно своята екзекуция. Точно обратното, на моменти той ще се бори ожесточено, за да възстанови контрола си над нас. Това обяснява предупреждението на Павел в Колосяни трета глава 3 стих: „защото умряхте“, но в 5 стих той казва: „Затова умъртвете природните си части, които действат за земята.“ Ние трябва да стоим във вяра, че смъртта на стария човек в нас е завършен факт и трябва активно да отстояваме срещу неговите опити да вземе контрол над нас.

За нещастие много искрени християни никога не са разби­рали, нито пък са се възползвали от това съвършено снабдя­ване на Бога. Те прокламират, и продължават да прокламират прощението на греховете си, без да знаят, че има още едно снаб­дяване: старият човек да умре и новият да заеме неговото мяс­то. Следователно, техният християнски живот е отегчителен, повтарящ се цикъл; грях - покаяние - опрощение - и отново грях... Те никога не преживяват освобождение от управлението на тяхната стара, грешна природа.
Този анализ на Божието тотално снабдяване относно греха би трябвало да ни води към духовен личен преглед, задавайки си следните въпроси: Напълно ли съм сигурен, че всичките ми грехове са простени? Бил ли съм освободен от старата ми плът­ска природа? Облечен ли съм в новия човек, който е създаден в праведност и истинска святост? Следвам ли Христос?
Глава 7 от книгата „Характерът на победителя” - Дерек Принс


Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 3 март 2016 г.

Какво е Синдром на съкрушено или разбито сърце (Broken Heart Syndrome) или стресова кардиомиопатия (stress cardiomyopathy)?

Какво е Синдром на съкрушено или разбито сърце (Broken Heart Syndrome) или стресова кардиомиопатия (stress cardiomyopathy)?


Когато мислите за съкрушено (разбито) сърце, може да си представите една рисунка на сърце с назъбена линия през него. Но в реалния живот съкрушеното сърце може действително да доведе до сърдечни последствия. Има установени връзки между депресия, психично здраве и болест на сърцето.

Какво представлява Синдром на съкрушено сърце?
Синдромът на съкрушено сърце е също наречен стресова кардиомиопатия или такотсубо (takotsubo) кардиомиопатия, и може да се случи дори и ако сте здрави.
Жените са по-склонни от мъжете да изпитат внезапна, силна болка в гърдите - реакция на прилив на хормони на стреса - които могат да бъдат причинени от емоционално стресиращо събитие. То може да бъде смъртта на любим човек или развод, раздяла или физическо разделяне, предателство или романтично отхвърляне.


Синдром на съкрушено сърце е състояние, при което силно емоционален или физически стрес може да доведе бързо до тежка слабост на сърдечния мускул (кардиомиопатия). Това състояние може да възникне в резултат на различни емоционални стресови фактори, като например скръб (например смърт на любим човек), страх, екстремен гняв или изненада, внезапна катастрофа, уплаха за живота, насилие и други.

Пациенти със Синдром на съкрушено сърце може да имат подобни симптоми, както при пациенти с инфаркт, включително болка в гърдите, задух, застой на сърдечна недостатъчност и ниско кръвно налягане. Обикновено тези симптоми започват само на няколко минути до часове, след като лицето е било изложено на тежък и обикновено неочакван стрес.

Синдромът на съкрушено сърце може да бъде погрешно диагностицирано като сърдечен удар, тъй като симптомите и резултатите от изследванията са сходни. В действителност, тестовете показват драматични промени в ритъм и кръвни вещества, които са типични за сърдечен удар. Но за разлика от инфаркт, няма доказателства за блокираните сърдечни артерии.

При Синдрома на съкрушено сърце, част от сърцето временно се разширява и не се изпомпва добре, докато останалата част от сърцето функционира нормално или с още по-силни контракции. Изследователите едва сега започват да се учат на причините и как да диагностицират и да го лекуват.

Как внезапния стрес води до слабост на сърдечния мускул?
Първо, важно е да се разбере какво е "стрес". "Стрес" се отнася до реакцията на организма към неща, които ги възприема като необичайни. Тези нарушения могат да бъдат физически като висока телесна температура, дехидратация, или ниска кръвна захар, или могат да бъдат емоционални, като например получаване на лоши новини, че близък човек е починал, развод, раздяла, физическа заплаха за живота, уплаха от катастрофа и други. Когато се появят тези аномалии, организмът произвежда различни хормони и протеини като адреналин и норадреналин, които са предназначени да помогнат да се справи със стреса. Например, ако един човек е внезапно застрашен и се опасява от физическа вреда, тялото произвежда големи количества адреналин, за да помогне на това лице да се защити, да действа по-бързо, за да избяга от опасността. При стреса се приема, че сърдечния мускул е поразен от голямо количество адреналин, който внезапно се произвежда в отговор на стреса. Точният начин, по който адреналина засяга сърцето е неизвестен. Това може да доведе до стесняване на артериите, които снабдяват сърцето с кръв, което води до временно намаляване на притока на кръв към сърцето. Алтернативно, адреналинът може да се свърже към сърдечните клетки директно и да причини големи количества калций да влезе в клетките, което ги прави временно нефункционални. Независимо от механизма, се оказва, че ефектите на адреналина върху сърцето при този синдром са временни и напълно обратими.


Лошата новина е, че Синдрома на съкрушено сърце може да доведе до тежки, краткосрочни поражения на сърдечния мускул.
Добрата новина е, че Синдрома на съкрушено сърце е обикновено е лечим. Повечето хора, които го изпитват могат напълно да се възстановят в рамките на седмици.

Какви са признаците и симптомите?
Най-честите признаци и симптоми на Синдрома на съкрушено сърце са стенокардия (гръдна болка) и недостиг на въздух. Можете да получите тези неща, дори ако нямате история на сърдечно-съдови заболявания.
Аритмия (неравномерен пулс) или кардиогенен шок също могат да се появят при Синдром на съкрушено сърце . Кардиогенен шок е състояние, при което внезапно отслабва сърцето, не може да изпомпва достатъчно кръв, за да се отговори на потребностите на организма, и това може да бъде фатално, ако не се лекува веднага. (Когато хората умират от сърдечни атаки, кардиогенен шок е най-честата причина за смърт.)

Инфаркт и Синдром на съкрушено сърце: Каква е разликата?
Някои признаци и симптоми на Синдрома на съкрушено сърце се различават от тези на инфаркт. При Синдрома на съкрушено сърце, симптомите се появяват изведнъж, при екстремен емоционален или физически стрес. Ето и някои други разлики:
- ЕКГ (тест, който записва електрическата активност на сърцето) резултати не изглеждат по същия начин като ЕКГ при човек с остър миокарден инфаркт.
- Кръвните тестове не показват никакви признаци на увреждане на сърцето.
- Тестовете не показват никакви признаци на запушване на коронарните артерии.
- Тестовете показват, балониране (ballooning) и необичайно движение на долната лява сърдечна камера.

Времето за възстановяване е бързо, обикновено в рамките на дни или седмици (в сравнение с времето за възстановяване около един месец или повече при сърдечен инфаркт).

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/Cardiomyopathy/Is-Broken-Heart-Syndrome-Real_UCM_448547_Article.jsp
http://www.hopkinsmedicine.org/asc/faqs.html

Физическото ни състояние може да се подобри, но последствията от тези стресови състояния или житейски травми може да продължи с години и да се отрази на духовното ни състояние, поведение и отношенията ни с хората около нас.

Какво казва Библията по този въпрос?
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които са с разкаян дух. Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях. (Псалм 34:18-19)

Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. (Псалм 51:17)

Аз (Бог) обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените, и да съживявам сърцето на съкрушилите се. (Исая 57:15)

Да проглася годината на благоволението Господно... Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух. (Исая 61:2-3)


Клетъчна памет (Cellular Memory)
Клетъчната памет е като база данни. Може да се каже, че всичко, което ни се е случвало се записва в клетките на нашето тяло, подобно на файлове, съхранявани в компютър.
Всичко, което преживяваме се запечатва в нашата клетъчна холограма под формата на памет в клетката. Това, което ние обикновено наричаме клетъчна памет (The Cellular Memory) е енергия, генерирана от тези отделни клетъчни спомени. Това действа на моменти в будно състояние или по време на сън на нашето подсъзнание. Драматични събития, които сме преживели или животозастрашаващи ситуации в които сме били понякога се появяват визуално в съзнанието ни и ни причиняват болка, негативни мисли и понякога диктуват нашето поведение. Могат да пречат на способността ни да се чувстваме добре, щастливи и здрави.
В Библията се казва да обновим ума си, да забравим всичко старо и минало и да гледаме напред към надеждата, която имаме - Исус Христос.
Молитвата по-долу ще ви помогне да се освободите от всички травми, които сте преживяли и които действат негативно в живота ви.
http://www.cellularmemory.org/about/about_cellularmemory.html


Част от интервюто на Сид Рот с Джоан Хънтър (Sid Roth with Joan Hunter).
Джоан Хънтър, майка на четири дъщери се развежда със съпруга си, когато й признава, че е хомосексуалист. Два дни след развода е диагностирана с рак на гърдата. Лекарят й дава живот две години.
Прекарва ужасяващо време след развода, без да знае какво да прави. Обажда се на родителите си и им казва за диагнозата: "Имам нужда от вас, да се съгласим в молитва за мен. Нека да се молим по телефона."
След молитвата, по късно през нощта тя застава пред Бога и Му казва: "Боже, ти знаеш, че мога да живея без гърда. Мога да живея по различен начин и така нататък и така нататък, но не мога да живея с това разбито сърце. Боже, знаеш, аз ще Ти служа, ще декларирам Словото Ти, но“ Аз казах: "Имам нужда от помощ." И казах: "Господи, имам нужда от теб, да излекуваш сърцето ми."
И Бог ме излекува от депресия, Той ми изцели разбитото сърце, травмата и всички други неща, и предателството, непростителността, цял списък с неща.
Последната стъпка преди хирургическата операция е химиотерапия или лъчетерапия. Правят й нова ренгенова снимка. Сестрата й казва: „ "Нещо се е случило тук. Това е вашата рентгенова снимка преди. Това е вашата рентгенова снимка днес. Снимките са различни. Бог я изцелява свръхестествено. Бог е верен!

Трябва да ви кажа имала съм ужасни спомени, оставени от моя баща и много различни злоупотреби в живота ми. И Бог е изтрил всичко това, и той иска да го направи за вас сега. Може да чувствате нещо като травма в живота си или дори нередност в сърцето си, което може да се дължи на травма. Това, което искам да направите, е да поставите ръката си върху сърцето си.

Кажете молитвата на глас:
Отче, аз приемам Твоя син Исус Христос за мой Спасител. Господи прости ми всички съгрешения. Аз приемам Твоето изцелително слово към мен и Те моля, Боже да ми дадеш чисто ново сърце. Сърце изцелено и цялостно. Отче аз, проклинам всяка форма на травма, която съм преживял(а) в живота си, ефект на травма в сърцето ми, в моето тяло, в храносмилателната ми система. Отче, аз говоря здраве и цялостност на тялото ми. От върха на главата до стъпалата на краката ми, в името на Исус. Отче, аз Ти благодаря за изцелението на моето разбито сърце.
Сега поставете ръката си на челото, в областта над очите.
Отче, сега в името на Исус, аз заповядвам на всички онези, лоши спомени да бъдат изтрити от съзнанието ми, от очите ми, всички тежки преживявания (може да кажете нещо конкретно, което сте преживяли и ви тормози спомена от него) и мъки и неща, които съм преживял(а) и продължават да ме тормозят. Отче, изтрий ги завинаги. Благодаря Ти.
И сега Отче, ако има някакви болки в тялото от преживяни травми, аз се моля тези болки и спомени на тялото да напуснат, нека да остане само доброто. Аз говоря мир от главата до петите. Този мир нека да дойде като водопад към мен. Мир в името на Исус. Възстановяване в Името на Исус. Аз никога повече няма да чувствам последиците от болестите, тревогата, травмата, безпокойствата и стреса, които съм преживял(а). Всичко Ти давам на Теб. В Името на Исус се моля, Амин.

Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)

Божието Слово е истинно, живо, то дава живот на тези, които го търсят и четат. Приемете Исус за Спасител и Той ще изцели сърцето ви и душата ви. Амин!


http://d3tnb2mam8l2qt.cloudfront.net/sites/default/files/IS766Transcript_Hunter.pdf

Благословение и изцеление!
Пламен Шопов, http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

петък, 26 февруари 2016 г.

Не се страхувай! - Насърчение от Словото на Бога

Не се страхувай! - Насърчение от Словото на Бога


  Не бой се, защото не ще бъдеш посрамена; И не се смущавай, (не се депресирай) защото не ще бъдеш поругана, опозорена (облечена със срам). Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, И няма вече да помниш укора, който си носила във вдовството си. Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите. И изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя. (Исая 54:4-5)

Не бой се, не се страхувай, „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2 Тимотей 1:7)

Предай на Господа пътя си. И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. (Псалм 37:5)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/>

Прочетете Цялата Статия...
 

website analyzer